Τρίπλεξ

50% λιγότερη δόση ακτινοβολίας

Τελευταίας τεχνολογίας ψηφιακό ακτινολογικό της εταιρίας GE μοντέλο Definium 5000 με πολύ χαμηλή δόση ακτινοβολίας η οποία συγκριτικά με ένα απλό ακτινολογικό με χρήση ψηφιοποιητή είναι και μέχρι 50% λιγότερη σε ορισμένες εξετάσεις.