Αξονικός
Τομογράφος

Πολυτομικός Αξονικός Τομογράφος
της εταιρείας Siemens Definition AS+ 128 τομών
χαμηλής δόσης ακτινοβολίας.

Με τον νέο πολυτομικό αξονικό τομογράφο (128 τομών ανά περιστροφή) διενεργούνται εξετάσεις αναίμακτες των στεφανιαίων και της καρδιάς, καθώς επίσης και μεγάλης ακρίβειας αγγειογραφικές εξετάσεις όλου του σώματος. Επιπλέον, διενεργούνται εικονικές ενδοσκοπήσεις κοίλων οργάνων, όπως έντερο, τραχεία, ουροδόχος κύστη κ.ά.

Τα βασικά πλεονεκτήματα του πολυτομικού αξονικού τομογράφου είναι η χαμηλή δόση ακτινοβολίας, η ελάττωση του χρόνου εξέτασης, καθώς και η λήψη λεπτότερου πάχους τομών με ταυτόχρονη αύξηση του πεδίου εξέτασης. Μεταξύ άλλων, επιτρέπεται η διενέργεια ειδικών εξετάσεων με εξαιρετικά διαγνωστικά αποτελέσματα, όπως αξονική αγγειογραφία άκρων, θωρακοκοιλιακής αορτής, καρωτίδων και ενδοκράνιων κλάδων, καθώς και πνευμονική αγγειογραφία. Η μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί για την μη επεμβατική εκτίμηση αποφρακτικής αρτηριοπάθειας, την αρτηριακή χαρτογράφηση περιοχών χειρουργικού ενδιαφέροντος, αλλά και για τη διάγνωση πνευμονικής εμβολής ακόμα και σε μικρούς περιφερικούς κλάδους. Επιπλέον, αυξάνεται η διαγνωστική ικανότητα καθιερωμένων εξετάσεων όπως η αξονική τομογραφία κοιλίας, όπου επιτρέπεται η πληρέστερη αιμοδυναμική μελέτη άρα και ταυτοποίηση αλλοιώσεων των οργάνων του σώματος, καθώς και η προεγχειρητική εκτίμηση όγκων.Ο νέος αξονικός τομογράφος εξασφαλίζει επίσης σημαντική βελτίωση στην απεικόνιση του μυοσκελετικού (λεπτομερή μελέτη του σκελετικού τραύματος σε σύνθετα κατάγματα με εμπλοκή αρθρικών επιφανειών, μελέτη φλεγμονών, όγκων σκελετικού, δυσπλασίες κ.α.)

Πλεονεκτήματα

Είδη εξετάσεων που πραγματοποιούνται

Στην αξονική εγκεφάλου μπορούν να εντοπισθούν βλάβες & αιμοραγίες μετά από κάποιον τραυματισμό. Επίσης μπορεί να ανιχθευθεί ένα ανεύρισμα ή θρόμβος καθώς και κάποιο αγγειακό επεισόδιο. Ακόμα μπορεί να εντοπιστεί η παρουσία ενός όγκου.

Προετοιμασία Εξέτασης

Δεν απαιτείται προετοιμασία.
Προσέλευση ένα τέταρτο πριν την εξέταση για την λήψη σκιαγραφικού.

Mε αυτή την εξέταση εντοπίζεται κάποιο κοιλιακό άλγος, πιθανές λοιμώξεις όπως σκωληκοειδίτιδα, φλεγμονές των εντέρων. Επίσης μπορούν να εντοπισθούν αποφράξεις του εντέρου και ύπαρξη πέτρας στα νεφρά. 

Προετοιμασία Εξέτασης

Απαιτείται νηστεία τις τελευταίες 6 ώρες πριν την εξέταση.
Για άνω κοιλίας: Προσέλευση μισή ώρα πριν την εξέταση για την λήψη σκιαγραφικού.
Για κάτω κοιλίας: Προσέλευση μία ώρα πριν την εξέταση για την λήψη σκιαγραφικού.

Χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό ανευρισμάτων και άλλων βλαβών της κοιλιακής αορτής. Επίσης βοηθά με την απεικόνιση της ρόης για την προετοιμασία εφαρμογής στέντ καθώς και στην καθοδήγηση επεμβατικής χειρουργικής.

Δίνει σαφή εικόνα της κατάστασης που βρίσκεται η αορτή.

Προετοιμασία Εξέτασης

Απαιτείται νηστεία τις τελευταίες 3 ώρες πριν την εξέταση.
Προσέλευση μισή ώρα πριν την εξέταση για την λήψη σκιαγραφικού.

Προετοιμασία Εξέτασης

Δεν απαιτείται προετοιμασία.
Προσέλευση ένα τέταρτο πριν την εξέταση για την λήψη σκιαγραφικού.

Με αυτή την εξέταση μελετούνται οι αρτηρίες ή φλέβες σε όλο το σώμα, για πιθανές ενδείξεις βλαβών, στενωμάτων ή αποφράξεων.  Μπορούν να ελεχθούν ο εγκέφαλος, ο θώρακα, η καρδιά, οι κοιλιακή χώρα όπως και όλα τα άκρα.

Προετοιμασία Εξέτασης

Απαιτείται νηστεία τις τελευταίες 2-3 ώρες πριν την εξέταση.
Προσέλευση ένα τέταρτο πριν την εξέταση για την λήψη σκιαγραφικού.

Προετοιμασία Εξέτασης

Δεν απαιτείται προετοιμασία.
Προσέλευση ένα τέταρτο πριν την εξέταση για την λήψη σκιαγραφικού.

Mε την εξέταση αυτή ελέγχουμε σε επίπεδο πρόληψης άτομα με ιστορικό στεφανιαίας νόσου, άτομα που καπίζουν, που εμφανίζουν παχυσαρκία και υπέρταση. Επίσης έχουν σακχαρώδη διαβήτη ή/και αυξημένα επίπεδα χοληστερίνης. Ασθενείς που χρείζουν επανέλεγχου μετά από by-pass καθώς και και όπου δεν μπορεί να εφαρμοσθεί η κλασσική στεφανιογραφία.

Προετοιμασία Εξέτασης

Δεν απαιτείται προετοιμασία.
Προσέλευση ένα τέταρτο πριν την εξέταση για την λήψη σκιαγραφικού.

Η Αξονική πυελογραφία ελέγχει το ουροποιητικό σύστημα. Παρέχει πληροφορίες για την λειτουργεία και την μορφολογία του. Με την εξέταση αυτή γίνεται ελέγχος και προκύπτουν πολύτιμες πληροφορίες για τα νεφρά, την ουροδόχο κύστη και γενικά όλο το ουροποιητικό σύστημα.

Προετοιμασία Εξέτασης

Απαιτείται νηστεία τις τελευταίες 2-3 ώρες πριν την εξέταση.
Προσέλευση μισή ώρα πριν την εξέταση για την λήψη σκιαγραφικού.

Με την αξονική κολονοσκόπηση μπορούμε να εξετάσουμε με μεγάλη λεπτομέρια το παχύ έντερο, αποφέυγοντας την δυσάρεστη εμπειρία της χρήσης ενδοσκοπίου. Ταυτόχρονα μπορούν να ξεπεραστουν προβλήματα που είχε η κλασική μέθοδος, όπως δυσκολία στη συνεργασία, συσπρόσιτα σημεία του εντέρου και παρουσίας εμποδίων.

Προετοιμασία Εξέτασης

Απαιτείται ειδική προετοιμασία 2 ημερών ώστε να επιτευχθεί σωστός καθαρισμός του εντέρου.

Αναλυτικές οδηγείες θα σας δοθούν από τον εξεταστή.

Παρακαλούμε, ενημέρωστε μας πριν το προγραμματισμό της εξέτασης στις ακόλουθες περιπτώσεις:

1) αν έχετε κάποια αλλεργία.
2) αν λαμβάνετε οποιαδήποτε φαρμακευτική αγωγή.
3) αν διανύετε εγκυμοσύνη.

Επίσης σε περίπτωση που διαθέτετε προηγούμενες εξετάσεις, να τις έχετε μαζί σας κατά την προσέλευση στο κέντρο και να ενημερώσετε την γραμματεία. Σας ευχαριστούμε.